Predstavitev

Predstavitev

V odvetniški pisarni Pirnat – Kovačič – Škofič nudimo svojim strankam pomoč pri reševanju težav s področja gospodarskega, delovnega, pogodbenega, civilnega prava, upravnega prava, pri registraciji blagovnih znamk in drugih pravnih področjih.

Gospodarskim družbam pomagamo od ustanovitve in vpisa družbe v sodni register preko različnih sprememb oblike družbe, ali njenih posameznih lastnosti pa do morebitne likvidacije družbe, če se družbeniki ali delničarji tako odločijo.

Pripravljamo in pomagamo pri pripravi pogodb z zaposlenimi od najnižjega delovnega mesta pa do direktorja družbe. Izdelamo tudi interne akte družbe.

Strankam svetujemo pri nakupu nepremičnin, preverjamo lastništvo nepremičnine in rešujemo druga vprašanja v zvezi z nepremičninami. Poskrbimo za vpis lastništva ali hipoteke v zemljiško knjigo ter drugih potrebnih podatkov.

Nesoglasja se trudimo reševati izvensodno. Kadar dogovor ne pripelje do rešitve, stranke zastopamo v civilnih, gospodarskih, upravnih in drugih postopkih.